Jak przebiega proces cięcia laserem?

Jak przebiega proces cięcia laserem?

Proces wycinania elementów z arkusza blachy możliwy jest za pomocą promieniowania elektromagnetycznego, który emituje laser. Ciecie laserem – ciecielaser.pl materiału w głównej merze polega na zjawisku rozdzieleni termicznego. Powstaje on w momencie uderzenia przez wiązkę świetlaną o powierzchnie materiału. W dalszej kolejności bardzo mocno ją rozgrzewa. Obrabiany w ten sposób materiał podlega stopieniu oraz całkowitemu odparowaniu. Wiązka lasera umożliwia operatorowi wycinanie bardzo skomplikowanych wzorów. Wyrób finalny nie podlega dalszej obróbce. Użycie odpowiedniej mocy, a także gazu tnącego do wycinania elementów zapewnia nam całkowitą powtarzalność obrabianego materiału. Użycie lasera do cięcia blachy zapewnia wyprodukowanie niezwykle gładkich powierzchni, które nie podlegają odkształceniom. Niewątpliwie jest to duża zaleta tej nowoczesnej metody.

Jakie są metody cięcia laserem?

Cięcie laserem może być realizowane na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest cięcie reaktywne. Podczas tej metody wykorzystuje się strumień tlenu, a w innym przypadku mieszaninę chemiczną, która zawiera tlen czy też argon. Wszystko zależy od konkretnego materiału, który zostanie poddany obróbce. Podczas tego procesu powstaje duża temperatura, a cięcie laserem poprzez wypalanie jest o wiele wydajniejsze od pozostałych metod obróbki. Kolejną metodą jest ciecie wykorzystujące pęknięcia. Metoda ta wykorzystuje pęknięcia materiału. Odbywa się to poprzez zastosowanie wiązki laserowej, która doprowadza kawałek metalu do wysokiej temperatury. Jest to metoda, którą poleca się do cięcia materiałów o grubości co najmniej 1 mm. Ostatnią metodą, którą należy tutaj wymienić, jest cięcie w stanie ciekłym. Jest to forma wycinania stosowana zazwyczaj do metali o wysokich stopach jak magnez czy aluminium.

Co wpływa na wysoką jakość ciętego materiału?

Jest kilka czynników, które wpływają na bardzo wysoką jakość ciętego materiału. Należą do nich spójność wiązki, chropowatość obrabianej struktury, stan powierzchni oraz grubość, jak i rodzaj przecinanego materiału. Na jakość cięcia laserem ma również wpływ przecinarka laserowa, a także pełny profesjonalizm operatora maszyny. Zaawansowana technologia cięcia laserem kieruje się dwoma różnymi od siebie metodami generowania promieniowania laserowego. Jedną z nich jest tryb ciągły, a drugą jest tryb impulsowy.